Thursday, June 30, 2011

Urmiye Gölünün Suyunun yükselişi Öteki ile göre 1 metr gerileyibdir

Amerikanin Əkinçilik Örgütnün Urmiye gölüilə yaydığı bilimsel və peykdən toplanan bilgilərə görə, Urmiye Gölü ötəki ilin May Ayında uzun sürəcdə alınan bilgilərə görə -5.87 metr yüksəlişi olubdur. Anacq ötəki ildə may ayının 21 inci günündə -4.83 metr yüksəlişi olubdur. Bu iki ölçünü göz önünə alaraq görəmək olur ki Urmiye Gölü bu gün 1 metr su yükləsilişin əldən veribdir. Ancaq iran dövləti hələ heç bir önləm almayıb və dahaca dövlət medyasini qullanaraq Urmiye Gölünün yüksəlişini göstəri olaraq reklam edibdir. Urmiye Gölü 20 milyar metr kup suya ehtiyaci var ancaq dövlət Urmiye Gölü su hövzəsində indiyədək 80 sədd tikməklə bir damca bilə su Urumiye Gölünə tökülməsinin önünü kəsibdir. Qısa sürə içində bu səddlərin sayısı 200 olacaqdir. Ancaq Dünya və iranda olan tərəfsiz çevre və Doğa Uzmanlari çox yaxın zamanda Güney Azərbaycanin Urmiye Gölüsünün qurumasını xatırladırlar. Urmiye Gölü quruyursa Güney Azərbaycan yaşam imkani olamaz. Urmiye Gölündə olan kimyasal maddələrə əyər Günəş işığı dəyərsə bu kimyasal maddələr havailə Qarışaraq minlər tür kanser Sayrılığına (Xəstəlik) nədən olacaqdır. Urmiye Gölü quruyursa Günəşin işığında olan enerji Su olmadığından dolayı Urmiye Glü Duzlarına dəyərək ölçüsüz bir biçimdə o enerjinin bölgəyə geri döndərəcəkdir ki havanin bir böyük ölçüdə istiliğinə nədən olacaqdır. Urmiye Gölü quruyursa Güney Azərbaycan Türkləri başqda olam üzərə başqa Uluslarda bölgədən köç etmək zorunda oalcaqlar. Və minlər tür yaxşı anlamında fəlakət Urmiye Gölü quruduğu zaman bizi qarşılayacaqdir.   
Amerikanin yayınaldığı bilimsel bilgiləri açağıdaki bağlantidan oxuya bilərsiniz:
http://tinyurl.com/2amgdtr

Saturday, June 25, 2011

Bahar Feslinde Urmiye Gölünün Durumu

Görüntüdə olan və Qırmızı rənglə bəlirlənə, Urmiye Gölünün Durumu bu ilin bahar fəslində və Sarı rənglə bəlirlən ötəki ilin bahar baharinadir. Bu bilimsell çalişmada Urmiye Gölünün ötəki ildən bu ilə qədər 425 km alanı kiçilərək təxminən bu günku durumu 4335 km civarindadir.
Görüntünü daha böyük ölçüdə görmək üçün üzərində tixlayin.
Görüntü üçün Qaynq:  http://tinyurl.com/6yfdw7n
bu bilimsel Yerkipdə(Xəritə) Göründüğü kimin, Günəş kiminm ortadadir ki Urumiye Gölü ötəki ilə Görə nə qədər su əldən veribdir və iran dövlətinin bu qonduaki söylədiği yalanlar daha işiq üzü görür ki Urmiye Gölünün suyu 1 metr yüksəlməyib və daha doğrusu 1 metrdə olaraq suyunu əldən veribdir, ancq iran dövləti doğrulari göstərməyərək istədiği sözləri Ulusumuza göstərir. Urmiye Gölünün durumu bu il baharda ötəki ilə görə daha da gərginləşibdir və buludları toxumlamaq və daha bir göstəri olan işlərin heç bir önəmi olmadiği ortadadir. Urmiye Gölünün tək yaşam yolu budur ki : Urmiye gölünün hövzəsində tikilən səddlərin bir bölümünün suyu Urmiye Gölü tökülə, yanlız bu yoxsa batı Azərbaycan və daha doğrusu Güney Azərbaycanda yaşam imkani olmayacaqdir.   

Wednesday, June 22, 2011

Urmiye və Batı Azərbaycan Quraqlaıq Bölgelerinə Qoşuldular

Urmiye Gölünün Qurumaq nədənilə Batı Azərbaycan əyalətinə minlərcə hektar Quraqlıq Bölgəsi Azərbaycanin Ərazisinə artırıldı. Bu nədənlə Batı Azərbaycan dövlət sorumlusu iran dövlətindən Batı Azərbaycanı Quraqlıq bölgə elan etməsini istəyərək bu qonuda iran dövlətindən yardım istədi.
Urmiye Gölünün üçdə bir ərazi Qurumaq nədənilə Batı Azərbaycanda çöllük oranı artıraraq Quraqlıq bölgəsi sıralarında yer aldı. Ancaq Urumiye Gölünün Quruamq nədəni tərəfsiz Çevre və Doğa Uzmanlarına görə yanlış su və hövzə yönətimi olaraq bilinir.
Güney Azərbaycanda olan Urmiye Gölünün Qurumağından yola çıxaraq hər gün ki bu çevre olayından geçir böyük doğa və çevre felakətinə daha yaxınlaşırıq və bir gün yoxdur ki bu qondua bir xəbər eşitməyək.  Urmiye Gölü Quruyursa Güney Azərbaycanda yaşam imkani olamaz.  
Yazının farsca qaynağı:
http://tinyurl.com/6abq9r8
latin Türkcəyə çevirən: Urmulu Umud

Tuesday, June 21, 2011

Urmiye Gölünün Qurumasi; Yanlış Su Yönəticiliği yoxsa Doğal Quraqlıq

Çevre Uzmani Məməd Dərviş deyir: iran dövlətinin dedeyinə Görə Urumiye Gölünün Qurumasi bir Doğal Quraqlıq dəyildir və Urmiye Gölünün bugün ku durumunun nədəni yanlış çevre Yöneticiliğinden qaynaqlanir.
Urmiye Gölünnün Qurumaq sürəci bəlli olduğu zamandan bəri iranin dövlətinin çevre və Doğa yönəticiləri Urmiye Gölünün Qurumasini Doğal bir Quraqlıq sürəci olaraq adlandırdılar, anacq bu qonudaki sözlərini heç bir bilimsel qayanğa dayanmadan söyləmək heç də zor dəyildir. Dünyada olan Çevre və Doğa Uzmanlarinin tərəfsiz və bilimsel qaynaqlara dayanaarq söylədikləri bunu göstərir ki Urmiye Gölünün birinci Qurumaq nədəni Yanlış çevrə yönətimi və vurulan səddlərdir.
Iran dövlətinin Su Örgütnün başxanin Mühəndis Əlirza Dayimi Urmiye Gölünün Su hövzəsində vurulan saysız səddlərin doğru olduğunu söyləyərk, səddlərin Urumiye Gölünün Qurumağinda 5% deyib ancaq Doğal quraqlığı ən təməl və önəmli qonlardan sayaraq Urmiye Gölünün Qurumaq nədənini 70% olaraq Doğal Quraqlıdan qaynaqlanmasını söyləyir. Onun dediyinə görə Urmiye Gölü 400 il bundan öncədə bir neçə dəfə quruyubdur.
Iran məclisi neçə vaxt bundan öncə bir neçə kişilik Araşdırıcı toplayaraq bu sözü vurğuladi: Urmiye Gölünün 1377-1380 illərində Durumunu analiz edərək bunu demək olur ki Urmiye Gölü Su hövzəsində yanlış su yönətimi Urmiye Gölünün təməl qurumaq nədənlərindən sayıla bilər.
Iran məclisinin bu sözü bu anlamdadir ki yanlış işlərimizi başqa yerlərə atmağa heç gərək yox, sorunlarin bir çoxu yanlış yönəticiliqdən qaynaqlanir.
Özgür Su, Doğa və çevre uzmanlari Urmiye Gölünün ən təməl nədənlərini yanlış su yönətimi,saysız Səddlər ,yanlış əkinçilik türü, yanlış Suvarmaq yollari, izinsiz Quyular və ...sayaraq dövlətin yönəticilərini suçlayirlar. Urmiye Gölünün su hövzəsində bu gün 36 Sədd vurulub və işlənir, 12 Sədd tikmək sürəcindədir və 40 səddində araşdırmaları bitib yoxsa bitmək sürəcindədir.
Iran dövlətinin su yönəticisinə görə yaxın zamanda 88 dənə olacaqdir, anaq Doğu Azərbaycan, Batı Azərbaycan və kürdistan Ostanlarinda planlanmaya hazi olan səddlərin sayısı 202 dənə dir. Yanlız sədd tikmə yox ötəki səddlərin boyunu bir az daha artıraraq Suyu daha çox səddlərin dalında saxlamağa çalişirlar.
Qonuila ilgili Doktur Mərziyə Lək jeolog olaraq arxadaşlarila birlikdə bir bilimsel araştırma başlatdilar ki bu araştırmada olan sonuclar çox çarpıcı və daha anlamalı sonuclar ortaya qoydu.
Doktur Lək öz araşdırmasında belə bir soncuu yetişibdir ki Urmiye Gölünü 23-400 il içində heç bir susuzluq və Quraqlıq olaraq durumunu bu günkü təhlükəyə soxmayibdir. Araşdırdığımız bölgədə bu gün demək olur ki Urmiye Gölü quruyubdur. Bir baqşa bilimsel araşdırma ki Əkbər və Tohid Çərbgo tərəfindən Urmiye Gölü su hözəsində vurulan səddlər qonusudna olubdur, saysız və hesabsız səddlərin tikməsini Urmiye Gölünün qurumasina ən təməl və birinci nədən olaraq adlandırıblar.
Urmiye Gölü yaxın zaman belə gedirsə, bilimsel və araşdırmalara dayanaraq əminik ki Güney Azərbaycan bölgəsi və başqa yaxın ölkələr və şəhərlər bir 8 milyarliq Duz Sunamisilə Qarşı Qarşıya olacadir və dünya üzərində 100 ilin içində ən çevre fəlakəti yaxın zamanda gərçəkləşəcəkdir. Anaq bunun nədəni iran dövlətinin Güney Azərbaycan və bölgədə yanlış su yönətimindən qaynaqlanir. Urmiye Gölü Quruyursa Güney Azərbaycan Torpaqlari əkinçilik üçün verimini əldən verəcəkdir və heç bir bitgi illər boyu bölgədə əkiləməz halə gələcəkdir, insanlar çeşidli kanserlər tuturaq yaşamalrini əldən verəcəklər, Güney Azərbaycan Türkləri bölgədən başqa şəhərlərə köç etmək zorunda qalacaqlar, Dəri xəstəlikləri saysız olacaqdir, nəfəs çəkmək imkani olmayacaqdir və ...
Yazıya Farsca qaynaq: http://tinyurl.com/3v62u6g
Latin Türkcəyə çevirən: Urmulu Umud

Monday, June 20, 2011

Urmiye Gölünün Duz Nisbəti

normal Şərtlrdə Duz nisbəti 180-200 gr/L ancaq Mövcud durumda isə 380-400 gr/L
Urmiye Gölünün Suyunun Duz Tərkibi:
Sodyum: 85-87 gr/L
Potasyum: 1.5 gr/L
Maqnezyum: 4.9 gr/L
Kalsiyum: 4.5 gr/L
Digərlər: 14 PPM
Urumiye Gölü (Farsca: دریاچه ارومیه)- İranın Batı Azərbaycan və Doğu Azərbaycan ostanlarında yerləşibdir. Urmiye Gölü İranın ən böyük gölüdür. Səthinin sahəsi 4,868 km²-dir. Maksimum həddi Quzeydən Güneyə 140, Doğudan Batıya 55 kilmoterdir. Ən dərin nöqtəsi 12 metrdir!. Göldə 100-dən çox ada var. Bunlardan ən böyüklərindən birində Çingiz xanın nəvəsi Hülakü xanın qəbri var.

Saturday, June 18, 2011

Urmiye Gölünün tək Yaşam Yolu

Bir biliyurdu öyrətməni: iran dövlətinin Urumiye Gölünün qurumsinin Qarşı alamsı qonusunda önə gətirdiği planların hamsı Urmiye Gölün qurumaq sürəcinin önünü kəsmək üçün etgisi yoxdur. Iran dövləti buludlari toxumlamaq (), Xəzər Dənizindən Urmiye Gölünə su gətirmək, Araz Gölündən Urumiye Gölünə su gətirmək, Suvarmaq sistemlərini dəyişdirmək kimin planlar ortaya qoyubdur.
İsmayıl Kəhrom çevrə Uzmani iran medyasila danişiqda: Urmiye Gölünün tək yaşam yolu budur ki Urumiye Gölünün çevrəsində olan 35 çaydan Urmiye Gölünün 20% suyunu təmin edib və o çaylardan alıb və gətirməkdir. O deyir bevaxt  olamdan bu iş olmalıdır, indi ki durumda səddlərin arxasinda olan su hələ çoxdur, indiki durumda Urmiye Gölünə su gətirmək imkani var.
Urmiye Gölünün zərfiyyəti 31 milyar metr küpdir. Ancaq iranin dövlət örgüt olan çevre ve doğa baxani bilmirəm nədən Urmiye Gölünün zərfiyyətini 3/1 milyar metr küp sayaraq Urumiye Gölünün qurumağının qarşısını almaq üçün bilimsel və məntizdən uzaq olan yollarla çözməyə çaba göstərir və Umudludur?
Kəhrom iran dövlətini çevre başxanini bu qonuda bilgisiz olaraq dedi : Urmiye Gölü ən yaxşı durumda 13 metr dərinliği var ancaq indiki durumda ən dərin yerdə 2/5 metr dərinliği var.
Kəhrom iran dövlətinin Buludlar toxumlamaq qonusudna dedi: Urmiye Gölünün Qurumağinin qarşısını almaq üçün belə bir ölçüdə bizim ölkədə buludlari toxumalamq imkani yoxdur və yanlız laboratoriyalarda bu iş ola bilər.
Urmiye Gölünün suyunun önünü səddlərlə kəsmədən öncə hər il 5/5 milyar metr küp Urmiye Gölünün çevresində olan çayalrdan Urumiye Gölünə su tökülürdü və yağış olaraq da 1/5 milyar metr küp su tökülürdü, toplam oalra qhər ildə 7 mlyar metr küp Urmu Gölünə su tökülürdü.
Latin Türkcəyə çevirən: Urmulu Umud   

Tuesday, June 14, 2011

Mərziyə : Azərbaycanli Qoşuqçu və Yazar Türk Xalqi Qəhrəmani

Mərziyə Uskoyi bir Yazar, Bir Qoşar (Şair), Bir Öyrətmən, bir Qadın, Bir Əməkçi, bir ülkücü(idealist)Bir Devrimçi, bir Xalq Bahadiridir! Türk Xalqinin Yetişdirdiği bu Arı Ürəkli (Təmiz kökünllü), Aydın Döşüncəli, Xalqi, Yurdu və Ana dilində Dərindən Bağlı olan Gözəl insan, Tək kələmədə Azərbaycanin Üzü Ağı və Baş Ucalığıdır. O Türk Xalqinin Özgürlüyü yulunda gəncə Canının bilə əsirgəməyən Sevimli, Nisgilli, Şəhid Qızıdır. O Mən Yazarlıqla Yaşamaq istəmirəm, Nağıllarımı Yaşamımla yazmaq istəyirəm deyirdi və bunuda Qələmilə, Yaşamıilə Doğruladi. Mərziyənin həm Qara Davat, həmdə Al Qani ilə yazdıqları, Xalqimizda ona Qarşı sonsuz bir Sayqınlıq qazandirmiş, Anısıvə Sevgisini Ürəklərdə və beynlərdə bədiləşdirmiş (məngiləşdirmişdir).
Bu Gün Mərziyənin Məzari Türk Xalqi və Azərbaycanin Başqa Şəhid Döşmüş Evladlari Behrüz Dehqani, Əlireza Nabədəl, Kəramət Allah Danişiyan, Bijən Jəzni, Əbd mənaf Fələki, Məhəmməd Hənif nejad, Səid Möhsen, Əsğər Hərisi, Məhəməd Bazərqan, Əli bakiri, Cəfər Ərdəbili, Əhməd Cəlil Əfşar, Həbib Bəradəran Xosruv Şahi ... ilə birlikdə Tehranin Beheşt e Zəhra Qəbristanlığının 33 bölümündə, bu Qəhrəmmanlar heç bir şəkildə yaraşmayan yıxıq və baximsiz, utanc Verici bir durumda biraxilmişdir. Bu Türk Xalqi və Azərbaycanin Şəhid oğul və Qızları və məzarlari ilə ilgili məsələlərdə bunlar fars qruplar sahib çixsada Türk Xalqi və Azərbaycanli örgüt-Aydınları, Başqa Çoxlu Qonuda olduğu kimin, çox təəsüflə bütünüilə Aymazlıq (Ğəflət) və laqeydlik içindədilər. Bu Əziz Xalq Şəhidlərinin hamısının Özlərində, Qəbirlərində sahib çıxılması dünya Görüşləri və siyasi məşləri baximindan Türk Xalqi və Azərbaycanin tarixi dəyərləridilər. Bunalr bizim dünənimiz, bugünümüz və yarınımızdırlar! Tarixi olmayan, tarixi olubda onu bilməyən tarixi dəyərlərini Qorumayan, onlari qoruyamayan bir Xalq  yox olmağa məhkümdür. Bundan artıq gec qalınmamalı.
Yaşami: Mərziyə əhmədi Uskoyi,1324 Günəşilində, Təbrizin yaxınlığında Yerləşən, Azərbaycanin kiçik şəhərlərindən olan Uskudə ,orta halli əkinçi bir ailənin uşağı olaraq dünya gəldi. Uşaqliq çağından Atasinin yanında tarlalarda işləməyə başaldi və elə lap bu kiçik yaşlarindan yoxsul kəndlərin Acı və çilələrində, dərd və Üzüntü dolu Yaşamlarila tanış oldu. Mərziyə ilkə oxulu qurtarandan sonra lisəyə davam edti. Eytimin (Təhsil) bu dönəmində, kitab Oxumağa maraq bəsləyib getdikcə oxumağa qarşı biləsində Aşırı və dərin bir sevgi oluşdu. Bu illər, mərziyənin  ictimai sorunlar haqqında daha bilgi olan insanalarla tanışma və siyasi məsələlərə Artaraq təsəlüt tapma illəridir.
Lisənin ilk dövrəsini bitirincə, Təbrizin Danişsəray Moqədəmati sinə girdi və buraya girməklə Sol və Marksizm Ədəbiyyati (Görüksüz) ilə tanış oldu. Moqədəmati Danişsərada iki illik bir eytimdən sonra öyrəntmən olaraq işə alinib Uskunun ilk oxullarinda öyrətmənlığə atandı (Aday olmaq- Seçilmək). Mərziyə üç illik öyrətmənlik Yaşami və Uşaqla və ailələrilə Qorduğu ilişgi və yaxın Bağlar Sonucunda, onalrin çilələri və Ağır Yaşam Qoşullari(Şərt) ilə daha da yaxından, daha da köklü biçimdə tanış olma Olanağı(Fürsət) əldə etdi. Üç il öyrətmənlığın ardından, lisə diplomunu Almani başaran Mərziyə, Təbriz Biliyurduna girdi, universitədəikən, eyni zamanda öyrətmənlik və uşaqlara dərs verməyədə davam edti. 1345 ilində Ağır Aqçal(maddo) Qoşul və sıxıntılar nədəni ilə, Tehranin Danişsəray Ali sipah danişinə yenə girməyə zord aqaldı. Bundan sonra tez-tez vəraminin Türk və fars kəndlərində gəzinməyə, kəndoxulalrina Uğramağa və kəndli uşaqlar üçün kitab evi yaratmağa başaldi.
Mərziyə Universitədəikən, fəəal biçimdə siyasi-sinfi Fəaliyyətlər və öyrənci etisablarinin çoxuna Qatilirdi. 1349 isfənd Ayi öyrəncietisablarini yaratmaqda isə özü, böyük bir oynam (Rol) oynadi. Və bu üzdən savak- xalq döşməni şan rejiminin siyas polisi- tərəfindən tanıyıb izlənməyə alindi. Buna Rağmən öyrəncilər arasinda böyük sayğınlığa sahib olduğu və gələcək etisablarin qorxusundan, məmurlar Mərziyənin Yaxalanmasindan vaz geçdilər. 1350 ilin Xordad Ayinda Ali danişsərayin tətilə girməsi ilə həmin ayda Mərziyə Savak Tərəfindən tutuqlandi. Uzun bir soruşdurmadan sonra biraxildisa da , Siasyi fəaliyyətlərini Qısıtlamaq amaci ilə Usku Şəhərinə Sürgünə Göndərildi. Usku dəikən bir yandan Görkül (Ədəbi) yazılar yazır, ötə yandan lisə öyrəncilərinin siyasi bilgilərini artirmağa çalişirdi. Amma Qıssa bir Sürədən sonra, daha fərqli və geniş fəaliyyətlərə yönəlib, 1351 də Tehrana gedərək neçə yulldaşiila birlikdə Marksist bir Qrup oluşdurdu. 1352 də isə Xalqin Fəadyi Çirikləri Hörgütü (x.f.ç.h) ilə tamasa geçib onlarin cərgəsinə qoşuldu. Mərziyə, bundan sonra Xalqin Milli Azadlığı və əzilmişlərin, yoxsullarin Qortuluşu uğrunda fars şovnismi, pəhləvi zülmü və empriyalism təsəlütüna qarşı qatildiği silahla savaşimda fəəal şəkildə iştirak edib ən son da Gizli Yaşama Geçdi.
Qıssa bir sürəlik(x.f.ç.h)nin Azərbaycan əyalət Sorumlusu olan Mərziyə bir il sonra,1353də savak Gücləri ilə girdiyi yaraqlı (silahli) bir çatişmada yaşamini itirmişdir. Bir Cümə günü X.F.Ç.H  üyəsi olan şirin moazed, başqa bir yandaşla buluşmaq üçün yula çixir. Bu buluşmadan savak qabaqcadan doyum(Xəbər) almişdir və bütün bölgəni bir neçə KMə çayinda quşatmişlar(çevrəni bağlamaq). Bulaşma olaynindan xəbər olan Mərziyə, mamurlarin telsizini dinləyərk, savakin buluşmadan xəbərdar və bölgənin də Quaştma altinda olduğunu öyrənir. Bu məsələni öyrəndikdən sonra, biləsini təhdid edən təhlükəyə aldirmadan, yuldaşi şirin muazidə xəbər vermək və onu qurtarmaq amacila, quşatma altinda olan bölgəyə gedir. Şirini tapib olayi ona bildirəbilsədə, savak gücləri tərəfindən mühasirəyə döşürülən və avtumatik silahi olan Mərziyə, bu son eşit olamayan Savaşimda, ödürülür. Çatişmada diri ələ geçirilən şirin muazid intihae etməuyə qalxişir, ancaq başaramir və daha sonra savak tutsağinda ağır işikəncələrə mərüz qalaraq sonra öldürülür. 
Yapitlari: Mərziyə Yazarlıq və Qoşuqçuluq yetisini (yetənək) yiyəydi.yazdığı Görkül yazılar, qıssa Sürcək (Nağıl) və qoşuqlarinda xalqin Ağır yaşam qoşulalri və düzəlməz acılarını dilə gətirirdi. Devrimin ilk Günlərində onun dalqa adlı nağılı, o dövrdə ilk yayılan və ən çox bəyənilən romanlardan biriyid. Mərziyə Uskuyinin farsca və Türkcə bütün yapıtalrı(Əsərlər) hələdə Toplu olaraq yayılmamışdır.
Mərziyənin internetdə bulunan farsca yaıtlarından bir neçəsi:Əli Əsğər Ərəb Hərisi dstani
Ilkin Ölüm nağılı
Qərəçi Qızlar
Mərziyənin mənsub edilən və çox yayılmış farsca iftixar adlı bir Qöşuq (şir). Vardir ki bu şer əslində Mərziyənin dəyil, Pəri (Ğəzal) Ayətiyə ayiddir.
Ərəb Əlifbasindan Qaynaq: Sayın Baharli Bəyin özəl Döşrəgəsi
Latincə Türkcəyə çevrinə Urmulu Umulu

Monday, June 13, 2011

Urmiye Gölünün Gənəl Özəlliklərı

Urmiye Gölünün Gənəl Özəlliklərı
Güney Azərbaycanin və iranin ən Böyük Gölü
Dünyanin 2 ci Böyük Gölü
Dəniz Seviyyəsindən 1274 m
Yüzölçümü(Məsahət) 5000 -6000 KM
Maksimum Uzunluğu 140 KM, eni 15-55 KM
Maksimum Dərinlik 16 M, Orta Dərinlik 6 m
böyük və Kiçik olmaq üzərə 102 Ada

Sunday, June 12, 2011

Güney Azerbaycanlı Şair Said Muğanlı.Tutuklandı...

Özgürlüğün Adı Gönlüme Düşüyor
(Zindan Şiirleri, Said Muğanlı)
9
Kim bana konuk oluyor?
Plastik bardakta su süzmüşüm
Şampuan kabına şeker
Bir kutu Anata bisküvisi
Başımın üstünde karga gaklar
*
Bana bir çeyrek gökyüzü getirsin
kim bana konuk olacaksa.
Kim bana konuk olur bu gece?
Kim bana konuk?
Kim bana uykuda selam verip dayanacak?
Kim uykuma girecek?
Girdiğinde gözlesin, kapım güdüktür!
*
Kim bana selam?
Kim bana selam?
Kim bana süt, kim bana çay getirecek?
Kim bana ekmek...
İstemiyorum,
Açlıktayım-
ister istemez.
Bana selam lazım
Bana gökyüzü.
Kim bana yürek verecek?
Yüreğim İmâmiye’de aklımdan çıkmış.
Kimin yüreği bana acıyor?
Açılacak... sın...
Kim bana konuk olur?
Bu koğuşta dövünüyor bir yürek
Kargalaşıyor biri
Kim bana gak- gak- gak
Kim bana gak- gak- gak
Gak... Gak... Gak...

(TT. Toğrul Ata)

Saturday, June 11, 2011

Urmiye Gölünün Yüzölçümü Qarşılaştırmasi
Aşağıda Qırmızı Rənglə Görünən Yerlər Urmiye Gölünün Durumu Çiçək (June) Ayının 7sində, Sarı rənglə Görünən Yerlər ötəki il həmən ayda Urmiye Gölünün durumudur və Mavı Rəngdə olan yerlər Urumiye  Gölünün durumu 1387 ci ilin çiçək ayındadır.
Urmiye Gölünün Suyunun durumu yaxşıca görüntüdə görünür ki saydığımız illər içərisində necədir,ancaq belənçi bilimsel qaynaqlara baxmayaraq iran dövləti bir göstəri olaraq Urmiye Gölünü yarım metr suyunun yüksəlişindən danışır. Urmiye Gölünün Qurumaq nədəni saysız və hesabsiz Səddlər, yanlışz Su yönətimi, yanlış suvarmaq, yağışın az yağması, Urmiye – Təbriz Körpüsü, …. Saymaq olur. Urmiye Gölü 5 ildən artıq olur ki Qurumaq sorunuila qarşı qarşıyadır ancaq iran dövləti indiyə qədər Urumiye Gölüilə ilgili heş bir addım atmayıbdır. Urmiye Gölü quruyursa Güney Azərbaycan da Yaşam imkani olamaz
Görüntü üçün qaynaq: http://tinyurl.com/3bphbk7

Wednesday, June 8, 2011

Urumiye Gölünün Suyunun İstiliği çoxalmaq sürəcindədir

Neçə vaxt bundan öncə Dünya Dənizlərinin Suyunun istiliği çox alması qonusunda bir yazı yazmışdım. O araştırmaya görə Dünya Dənzilərının suyun un istiliği hər 10 ildə  yarım dərəcə çox alaibdir(1985 itibarindən). araştırmada ən çox Dənizin istiliği 1 dərəcədir.
Elə həmən gün Simon Hook Nasa Araştırıcısı və çevirdiğim məqalənın yazıçısına bir E-mail göndərdim, ondan istədim ki Urmiye Gölü qonusunda dəqiq bilgilərı mənə ilətsin. Mən ondan Urmiye gölünün 20 il öncəndən bu Günə qədər bilgilərini istədim ki üzülərək bu işi görə bilmədi ancaq göndərdığı yanıt olaraq bunu yazdı ki Urumiye Gölünün istiliği dediğimizi sürəc içində (1.524214093) fahrenhayt Dərəcəsi hər 10 il içində çoxalaibdir. Bu ədəd yanı bu ki hər 10 il içində 0.8 dərə Urmiye Gölünün istiliği çoxalibdir. Simon Hook dedi ki Urumiye Gölünün istiliğinin yüksəliş sürəci anlamlıdır.
Baqşa bir sözlə belə demək olur ki Urmiye Gölünün suyunun istiliği Dünya dənzilərindən daha çox istilinmək sürəcindədir, Və 1985 dən indiyə qədər (20 il) 2 Dərəcə daha Suyu istiləşibdir. Bu araştırma Göydə olan peykləri təməl alaraq araştırılıbdır.
Bu sürəc çox qorxuncdur, Urmiye Gölünün quruamsından dolayı əyər Günəş Duzlu yerə Vurarsa ordan yaranan enerji çox qurxunc dərəcədə bir enerjidir ki bölgəyi bir dəfəlik səhraya çevirər və bir Sözdə Güney Azərbaycan diyə bir bölgə olamaz.
Daha bilgilər:
Schneider, P. and S. J. Hook (2010). "Space observations of inland water bodies show rapid surface warming since 1985." Geophys. Res. Lett. 37(22): L22405
Məqalənın qaynağı: http://tinyurl.com/3hr75xj

Monday, June 6, 2011

Ahmet Kürt: PKK Halklaşmıştır

Terör Örgütü PKK Yandaşları Saytlarda gəzərkən bu xəbərəi gördüm ki Ahmet Kürd deyib ki Terör Örgütü PKK şimdi Halklaşmıştır. Bu sözü yaxşıca üşünüb Analiz etməmiz gərəkir. Bir Yasa Dışı Terör Örgüt Halklaşırsa nə Anlamı gəlir? Yanı bu ki Terör, Radiklasim, İrqçılıq vs Düşüncəsi o Etnikdə Yayıbdır və bir Terörün yanlız bir Tavır və Düşüncəsinə baxmayaraq o Etnik onu mənimsəyibdir. Gərçəkdən düşünməsi çox zordur. Bir Yasa Dışı, İnsanlığı Qarşı, Anti Demokratik Tavır, Uluslar Arası Terör Örgütü, çeşidli alanlarda Qaçaqçı bir Örgüt, Uyşuturucu Aracı və minlərcə insanliğa Qarşı saydığım suç nə olur ki bir Etnikdə Halklaşir? Bu etnikdə Başqa bir Səs yoxmu? Yoxsa Fərqli səs olanlar Susmaq zorundadirlar? Gərçəkdən Qorxunc bir durumdur ki Terör və Radikalsim, Demokrasi və insan haqqlarının yerındə otura.  
Türklərdə bir Ata Sözü var, Deyərik ki kürdün çörəyi Dizi Üstündə olur. Bu da tarixsel təcrübəmizə dayanaraq söylənibdir, Güney Azərbaycanda və özəliklə Urmiye Şəhərində Cilovluqlar, Terörist Qasimlular, Terör Örgüt PJAK, Simko yoxsa Simitqu, PKK,şidət, Yağılıqlar və hamısını Türk Ulusu Denəyərək bu Gün gəlib ki radikal və Terörist kürd Qruplar bu dəfə Batı Azərbaycan və Urumiye kimin şəhərlərimiz və minlərcə baqşqa Tarixsel olan Türk şəhərinə göz tikiblər. Batı Azərbaycan və Urmiye şəhərində çox zor olur ki bir həftənin için Kürd Terör örgüt olan Pjak bir insani öldürməsin. PKK, PJAK və minlərcə balaca böyük radiklal və irqçı örgüt Adlarının sonuna bir Demokratik, Özgürlük vs artıraraq sanırlar ki Demokrasini yolu Qarşında olan insanı öldürməkdən geçir ancaq bu düşüncənin nə qədər yanlış olduğu ortadadir. Dünyanin heçş bir yerındə insan öldürməyilə Demokrasi olamaz, bir insani öldürən örgüt gəlib Demorkasi, insan haqqlarından danışamsı nə qədər Gülüncdür insanlar diyə bilərlər. Məncə radikal və Terörist kürd Qrupları bölgədəsilah alma nədənləri başqa Güclər tərəfindən qullanılmalarıdır. Yoxsa əyər PKK, PJAK bilə bəlkə olmasaydı və PKK Türkiyədə Terör və insan öldürmə yox bəlkə Demokratil Qurallar dayanaraq bir Düşünsel, Toplumsal, Siyasal vs savaş aparsaydı əminəm ki 30.000 insanin ölümünə gərək olamzdı və bu gün daha rahat və ərkən Türkiyədə yaşayan kürdlər, Türklərlə hər bir qondua eş bir Haqqlara sahib olmuşdular.  
Türkiyə yaxın zamanda seçkilər olacaq və Türkiyə kürdlərlə ilgili daha doğru düşünüb və doğru davranmalıdır, mən bir Güney Azərbaycanli Türk olaraq ordaki kürdlərin hər bir haqqda Türklərlər eş olamsını dilərəm və əlimnən bir iş gəlirsə əsirgəməm, ancaq kürd Xalqi və Radikal və Terörist kürd Qrupları fərqlidrlər. 3-4 Gündən bundan öncə PDKİ (Democratic Party of Iranian Kurdistan) üyəsilə FaceBook saytında yazışırdım, mən Türkiyə Xəbər saytlarından Terör örgütü pkknin gördüğü işlərdən Türkcədən farscaya çevirib Urmiyeilə ilgili özəl Bloglarımın birisində yazıb yaymışdım, o deyridi ki nədən pkk ni bir terörrist kürd qurupu tanıdırsan? Pkk ilə Güney Azərbaycan Türklərini nə ilişgisi var? Və ...
Mən orda nədənlərini yazdım ki pkk nin sağ əli olan pjak Batı Azərbaycanda və Urmiye şəhərində indiyə qədər minlərəc Suçsuz insanimiz öldürüb, milyonlar insani Terör və şiddət olaraq bölgəmzidən Qaçırıbdır, Ekonomik olaraq bu bölgəyə siyasal baxış sərgiləyibdir, gövənlik bölgədə daha azalıbdır, hər bir Qondua qaçaqçılıq yaranıbdır, Türk şəhərlərini Doğu kürdistan diyərək dünyada reklam edir, şəhərlərimizin adlarını internetdə domin alıb və dünya Uluslarına yanlış bilgilrə verir, Uyuşturucu Qaçaqçılığı bölgədə gəncələrimizi əlimizdən alıb və alır və minlərcə qonu saydım k ianlatmaya çalışam ki bu radikal və terörist örgüt Batı Azərbvaycan və Urmiye şəhərinin başına nələr gətirib və gətiri.
Bu sözlrədən sonra Mənə belə bir yanıt verdi:
100 ilin içərisində Batı Azərbaycan və Urumiye kimin şəhərlər Kürdistan bölgəsi olacaqdir indidən savaşmalıyıq.
Gərçəkdən bu irqçı düşüncə qorxuncdur, bəlkə yarın parisdə bir 100 kişi kürd olrusa 100 ildən sonra paris də mi kürdistan sınırları ehsab olacaqdir? Bu sözü diyən insan Avrupada bir ölkədə yaşayəır ancaq Düşüncə olaraq dağda olan və heç bir toplum Üzü görməyən birisini düşüncəsini oxşayir.  
Belə düşünürəm ki Yaxın zaman əyər iranda bir balaca çatışma olrusa əminəm ki həmən u pjak minlərcə insani öldürmə Duyğusu və Düşüncəsini daşıyacaqdır, necə ki indiyə qədər bu işi yaxşı anlamında görür.    
Türkiyə kürd Terör örgütlərini sorununu çözərsə bəlkə bizə Qarşı olan təhlükədə də bir az azalır və bizdə radikal, irqçı və Terörist olan pjak sorununnu çözə bilərik. 

Sunday, June 5, 2011

Urmiye'li Qoşaqr Bəharm Əsədi və Qarabağ Danışıqları

Bəhram Əsədi 1965-ci il Urmuda doğulmuşdur. İlk ve orta təhsilatın orada bitirerken pedagoji təhsili almış və 1986-cı ildən dolayı məəllim işləyir.
Bəhram Əsədi 20 yaşından şer yazır ve onun indiyə qədər 30dan çox kitabı çap olub. Onun işlədiyi və yazdıkları ancaq Türk dili və ədəbiyyatı olubdur.
Bəhram Əsədinin öz şerlərinden çap olan kitablar bunlardır:
10- Aşıq məktəbində
11- Azərbaycan oğluyam
12- Duyğuların bendi
13- İrfan məclisində
14- Qəmnamə
15- Lirik şerlər
16- Şerlər ve şairlər
17- Uçrum
18- Yaşıl bayrağın altında.
Onun uşaq ədəbiyyatında olan işləri:
4- Gün çıxdı
5- Heyvanları tanıyaq
6- Yağdı yağışlar.
Nəsr yazıları:
8- Axtarışlar və araşdırmalar
9- Azərbaycan ədəbiyyatının birincileri
10- Dünya təqvimləri və Türk təqvimi
11- İran aşıqları
12- Məqalələr
13- Şer öyrənək
14- Türkcəni qoruyaq.
İşlədiyi və çapa verdiyi divanlar və ədəbi işlər:
11- Əli ələyhissəlamın divanında əxlaqi nöktələr(ərəbcədən tercüme)
12- Azərbaycan bayatıları(köçürme)
13- Baba Tahirin divanı(Farscadan tərcümə)
14- Çərşəmbələr(köçürmə)
15- Dədəmiz qorqut (boyların müasirləşmiş mətni)
16- İmadəddin Nəsimi(divan)
17- Məhəmməd Fuzuli(divan)
18- Molla Pənah Vaqif(divan)
19- Molla Vəli Vidadi(divan)
20- Şer tonqalı(100 şairin antolojisi).
Bunlardan əlave Bəhram Əsədinin çeşitli konularda çox saylı yazıları və məqalələri dərgilərdə çap olubdur. Bəhram Əsədi 2003-cü ildan Urmiye şəhərində çaba gösteren YAZ neşriyyatının directorudur.
Qarabağ Danışıqları

Yetər boş-boş danışıqlar
Qarabağı almaq gərək
Azərbaycan ordusunu
...Qarabağa salmaq gərək

Coşmaq gərək bulaq kimi
Yarmaq gərək nacaq kimi
Ermənini alaq kimi
Xankəndidən yolmaq gərək

Haydı, haydı qoç dəlilər,
Qopsun Şuşadan zəlilər
Ya Mohəmməd, ya Əlilər
Yerə-göyə dolmaq gərək

Yetər mahnı, tərkin qılın
Marş oxuyun, silah alın
Füzulinin, Cəbrayılın
Ağrısına qalmaq gərək

İlham Əli, yetər bu gop
Yaraşarmı işqala hop?
Bir mərmiyə vur əlli top
Məhşər əyan qılmaq gərək

Yirmi illik nə danışıq?
Danışıqdan yoxdur işıq
Yığışdırın, nə barışıq?
Döyüşlərə dalmaq gərək

Hanı Ağdam? Hanı Laçın?
Xocalının yolun açın
Erməninin qanlı xaçın
Başlarına çalmaq gərək

Od yağdırın, oynayınca
Azərbaycan olsun uca
Kiçik-böyük, cavan-qoca
Hamı əsgər olmaq gərək

Haydı, qeyrət günü gəldi
İşqalçının sonu gəldi
Şəhidlərin qanı gəldi
İntiqamın almaq gərək.

Bəhram Əsədi