Saturday, June 11, 2011

Urmiye Gölünün Yüzölçümü Qarşılaştırmasi
Aşağıda Qırmızı Rənglə Görünən Yerlər Urmiye Gölünün Durumu Çiçək (June) Ayının 7sində, Sarı rənglə Görünən Yerlər ötəki il həmən ayda Urmiye Gölünün durumudur və Mavı Rəngdə olan yerlər Urumiye  Gölünün durumu 1387 ci ilin çiçək ayındadır.
Urmiye Gölünün Suyunun durumu yaxşıca görüntüdə görünür ki saydığımız illər içərisində necədir,ancaq belənçi bilimsel qaynaqlara baxmayaraq iran dövləti bir göstəri olaraq Urmiye Gölünü yarım metr suyunun yüksəlişindən danışır. Urmiye Gölünün Qurumaq nədəni saysız və hesabsiz Səddlər, yanlışz Su yönətimi, yanlış suvarmaq, yağışın az yağması, Urmiye – Təbriz Körpüsü, …. Saymaq olur. Urmiye Gölü 5 ildən artıq olur ki Qurumaq sorunuila qarşı qarşıyadır ancaq iran dövləti indiyə qədər Urumiye Gölüilə ilgili heş bir addım atmayıbdır. Urmiye Gölü quruyursa Güney Azərbaycan da Yaşam imkani olamaz
Görüntü üçün qaynaq: http://tinyurl.com/3bphbk7

No comments:

Post a Comment