Monday, June 6, 2011

Ahmet Kürt: PKK Halklaşmıştır

Terör Örgütü PKK Yandaşları Saytlarda gəzərkən bu xəbərəi gördüm ki Ahmet Kürd deyib ki Terör Örgütü PKK şimdi Halklaşmıştır. Bu sözü yaxşıca üşünüb Analiz etməmiz gərəkir. Bir Yasa Dışı Terör Örgüt Halklaşırsa nə Anlamı gəlir? Yanı bu ki Terör, Radiklasim, İrqçılıq vs Düşüncəsi o Etnikdə Yayıbdır və bir Terörün yanlız bir Tavır və Düşüncəsinə baxmayaraq o Etnik onu mənimsəyibdir. Gərçəkdən düşünməsi çox zordur. Bir Yasa Dışı, İnsanlığı Qarşı, Anti Demokratik Tavır, Uluslar Arası Terör Örgütü, çeşidli alanlarda Qaçaqçı bir Örgüt, Uyşuturucu Aracı və minlərcə insanliğa Qarşı saydığım suç nə olur ki bir Etnikdə Halklaşir? Bu etnikdə Başqa bir Səs yoxmu? Yoxsa Fərqli səs olanlar Susmaq zorundadirlar? Gərçəkdən Qorxunc bir durumdur ki Terör və Radikalsim, Demokrasi və insan haqqlarının yerındə otura.  
Türklərdə bir Ata Sözü var, Deyərik ki kürdün çörəyi Dizi Üstündə olur. Bu da tarixsel təcrübəmizə dayanaraq söylənibdir, Güney Azərbaycanda və özəliklə Urmiye Şəhərində Cilovluqlar, Terörist Qasimlular, Terör Örgüt PJAK, Simko yoxsa Simitqu, PKK,şidət, Yağılıqlar və hamısını Türk Ulusu Denəyərək bu Gün gəlib ki radikal və Terörist kürd Qruplar bu dəfə Batı Azərbaycan və Urumiye kimin şəhərlərimiz və minlərcə baqşqa Tarixsel olan Türk şəhərinə göz tikiblər. Batı Azərbaycan və Urmiye şəhərində çox zor olur ki bir həftənin için Kürd Terör örgüt olan Pjak bir insani öldürməsin. PKK, PJAK və minlərcə balaca böyük radiklal və irqçı örgüt Adlarının sonuna bir Demokratik, Özgürlük vs artıraraq sanırlar ki Demokrasini yolu Qarşında olan insanı öldürməkdən geçir ancaq bu düşüncənin nə qədər yanlış olduğu ortadadir. Dünyanin heçş bir yerındə insan öldürməyilə Demokrasi olamaz, bir insani öldürən örgüt gəlib Demorkasi, insan haqqlarından danışamsı nə qədər Gülüncdür insanlar diyə bilərlər. Məncə radikal və Terörist kürd Qrupları bölgədəsilah alma nədənləri başqa Güclər tərəfindən qullanılmalarıdır. Yoxsa əyər PKK, PJAK bilə bəlkə olmasaydı və PKK Türkiyədə Terör və insan öldürmə yox bəlkə Demokratil Qurallar dayanaraq bir Düşünsel, Toplumsal, Siyasal vs savaş aparsaydı əminəm ki 30.000 insanin ölümünə gərək olamzdı və bu gün daha rahat və ərkən Türkiyədə yaşayan kürdlər, Türklərlə hər bir qondua eş bir Haqqlara sahib olmuşdular.  
Türkiyə yaxın zamanda seçkilər olacaq və Türkiyə kürdlərlə ilgili daha doğru düşünüb və doğru davranmalıdır, mən bir Güney Azərbaycanli Türk olaraq ordaki kürdlərin hər bir haqqda Türklərlər eş olamsını dilərəm və əlimnən bir iş gəlirsə əsirgəməm, ancaq kürd Xalqi və Radikal və Terörist kürd Qrupları fərqlidrlər. 3-4 Gündən bundan öncə PDKİ (Democratic Party of Iranian Kurdistan) üyəsilə FaceBook saytında yazışırdım, mən Türkiyə Xəbər saytlarından Terör örgütü pkknin gördüğü işlərdən Türkcədən farscaya çevirib Urmiyeilə ilgili özəl Bloglarımın birisində yazıb yaymışdım, o deyridi ki nədən pkk ni bir terörrist kürd qurupu tanıdırsan? Pkk ilə Güney Azərbaycan Türklərini nə ilişgisi var? Və ...
Mən orda nədənlərini yazdım ki pkk nin sağ əli olan pjak Batı Azərbaycanda və Urmiye şəhərində indiyə qədər minlərəc Suçsuz insanimiz öldürüb, milyonlar insani Terör və şiddət olaraq bölgəmzidən Qaçırıbdır, Ekonomik olaraq bu bölgəyə siyasal baxış sərgiləyibdir, gövənlik bölgədə daha azalıbdır, hər bir Qondua qaçaqçılıq yaranıbdır, Türk şəhərlərini Doğu kürdistan diyərək dünyada reklam edir, şəhərlərimizin adlarını internetdə domin alıb və dünya Uluslarına yanlış bilgilrə verir, Uyuşturucu Qaçaqçılığı bölgədə gəncələrimizi əlimizdən alıb və alır və minlərcə qonu saydım k ianlatmaya çalışam ki bu radikal və terörist örgüt Batı Azərbvaycan və Urmiye şəhərinin başına nələr gətirib və gətiri.
Bu sözlrədən sonra Mənə belə bir yanıt verdi:
100 ilin içərisində Batı Azərbaycan və Urumiye kimin şəhərlər Kürdistan bölgəsi olacaqdir indidən savaşmalıyıq.
Gərçəkdən bu irqçı düşüncə qorxuncdur, bəlkə yarın parisdə bir 100 kişi kürd olrusa 100 ildən sonra paris də mi kürdistan sınırları ehsab olacaqdir? Bu sözü diyən insan Avrupada bir ölkədə yaşayəır ancaq Düşüncə olaraq dağda olan və heç bir toplum Üzü görməyən birisini düşüncəsini oxşayir.  
Belə düşünürəm ki Yaxın zaman əyər iranda bir balaca çatışma olrusa əminəm ki həmən u pjak minlərcə insani öldürmə Duyğusu və Düşüncəsini daşıyacaqdır, necə ki indiyə qədər bu işi yaxşı anlamında görür.    
Türkiyə kürd Terör örgütlərini sorununu çözərsə bəlkə bizə Qarşı olan təhlükədə də bir az azalır və bizdə radikal, irqçı və Terörist olan pjak sorununnu çözə bilərik. 

No comments:

Post a Comment