Thursday, November 12, 2009

Urmiye gölüUrmu gölüm 
Sənin mavilini Qurudsalarda...
Yaşlıqında 
Mənim qırmızı qanım
Hələdə Qaynamqdadır
And ola Aya-Ulduza
And ola Qarabağa-sulduza