Friday, October 8, 2010

Urmudan gələn ışıqlar - mirza əli əsgər abadı

Urmunun Azərbaycanımıza ithaf etmış şəxsiətlərdən danışmaq üçün Urmudan gələn ışıqlar adının altında bir nəçə nəfri müxtəsər olaraq tanıtmaya çalışmışıq , bu səfər bir digər büyügümüzi tanıtmaq istirəm . mirzə alı ( əli ) mərhum kəblayı əli ələnəqınin oğlu 1286 hicri qəmri ilində Urmu nün əsgər abad kəndində anadan oldu . mirzə alı Urmuda ibtıdayı dərsləri aldıqdan sonra nəcfə gedib və ıctihad dərcə sinə ərdıkdən sonra Urmuya moracıat edir . mərhum əsgər abadı məclisi şurayi millinin Urmu millət vəkili olaraq seçilib və tahrana getmək istər. lakın mə hə məd əlişaə ordusu və məşrutə çilərin savaşlarının ozundən tahrana varmadan , dünüb və istanbula gedir . birinci dünya savaşında Urmuda cilülüq facia si baş verir . əhalı mərhum əsgər abadıa olayları yetişdirib və əsgər abadı istanbul məsçidlərində atəşın nutuqlar edir . bu çıxışlar itihadi islam ordusunun yaradılmasına səbəb olur və osmanlı ordusu oşnü hodudundan ırana geçib və asurı – ermənı itifaqıni darmadağın edir . Urmu , salmas , Xoy və sulduz rahat nəfs çəkir . mərhum əsgər abadı bu olaylardan sonra urmuya gəlir və buğda mıdanındakı bazarbaş məsçidində xalqın ırşadına məşğül olur . bu dəyərli alim 1276nci ildə vəfat edir . mərhum əsgər abadının adı Urmu şəhrinin imam ( pəhləvi ) xıayavanından , bakrı ( fərəh ) xıavanın bir birinə qüvş duran xıavana verilmişdi . tasüflə , ınqlabdan sonra naməlum səbəblərdən oturı bu xıavanın adı besət adına çevirilmişdir .
http://urmulutaymaz.blogspot.com/2010/10/blog-post_06.html

Wednesday, October 6, 2010

Urmu Gölü Bayatılari
Xeber Verin Ellere,
Düşsün Hamı Dillere,
Urmu Gölü Göz Dikib,
Meded Veren Ellere.

Gel İnanaq Sevgiye,
Qardaşlığa Birliye,
Bizden Yardım İsteyir,
Azerbaycan Urmiye.

Men Aşıq Ay Olaydım,
Bir Sulu Çay Olaydim,
Aşıb, Daşıb Dağları,
Gelib Sene Dolaydım.

Xalqımın Duzlu Gölü!
Görmeyek Senı Ölü,
Qoyub, Gedıb, Buaxma,
Bize Quru Bır Çölü

Bu Derdi kime Yazam?
Öz Yurdumda Yalqızam,
Eşidirsenmi Meni?
Bu Günler Çox Susuzam.

Haraylar Ay Haraylar!
Dolanır ıller - Aylar,
Men Susuzam, Hardasiz?
Suyu Getiren Çaylar!

Bilmelisiz siz Bunu!
Gelmez Gölümen Sonu,
Bu kiçik Ellerimle,
Qurtaracam, Men Onu.

Qoşarlar: Baufritze N-s & Elireza Quluncu