Sunday, July 22, 2012

Suriyeli Türkler ve Kürdlerin Ferqi

Uzun Sözün Qıssası
Suriyəli Kürdlər illər boyu Görülməməzlik, Asimilə Siyasətləri, Basqıcı Rejim, arac Gözüilə Qullanmaq vs rağmən ortadoğuda olan Ərəb Baharinda daha etgili bir Yol Yerkipi(xəritəsi) izləyib və daha ağıllı davranmaqdadırlar.
bölgədə olan kürd siyasi hərəkəti əyər Terör, Irqçiliq və şiddəti mənimsəyərək ortaq hərəkət etməsəydi əminəm illər bundan öncə kürdlər öz Ulusal haqqlarını əldə etmiş olacaqdilar ancaq Terör və şiddəti qullanıb və dəstəklədikləri üçün istər istəməz qarşıdaki dövlətlərdə Terör Saldırılarına Qarşı Əsgəri Güclə Qarşılıq verməyə çalışmışlar və sonuc olaraq bölgədə bir faşist kürdçü hərəkət doğulmuş.   
ancaq bütün bu radikal və şiddətli davranmalarına rağmən kürd hərəkəti bu illərdə bölgəsəl və kürəsəl olaylardan necə yararlandığını yaxşıca öyrənmişdir. iraq ABD tərəfindən işğal olduqdan sonra kürdlər ABDilə çox yaxın bir ilişgidə olaraq səddam Hüseynin yıxılmasına dəstək oldular və sonuc olaraq bugün Quzey iraqda bir kürd dövləti yaranmaqda, ər gec isə öz Bağımsızlığınıda qovuşacaqdır. ikinci örnək Suriyə olaylarıdır. 17 ay Suriyədə olan olaylarda kürdlər çox bilincli davrndı və hər bir göstərilərində kürd bayrağı və kürdcə sloganlar daşıyaraq Öz Ulusal istək və düşüncələrini Suriyə Devrimində yer verməyə çalışdılar, Suriyənin Gələcyi toplantılarda kürd millətinin sözü keçilsin diyə toplantıları protest etdilər və eləcə öz varlıqlarını Suriyə Ulusal koseyinə zorlamaya çalışdılar. mənə görə böyük ölçdüdə də bu yöndə uğur qazanmışlıar və qazanacaqlar. Suriyə kürdləri bugün 1-2 milyun nüfusa sahibdilər ancaq 30 yaxın kürd örgütləri Suriyədə çalışmaqdadır, yaxşıca bir örgütlənmələr və Ulusal oyanış iləriləməkdədir, bu nədəndən dolayı suriyənin gələcəində istədikləri yeridə alacaqlar!. 
Ancaq kürd bölgə faşist hərəkəti Ortadoğu Ərəb Baharinida yaradılan sürəci qullanaraq bölgədə kürdistanlaştırma tasarısını gərçəkləşdirməkdədir, bugün Türk yurdu olan kərkük, Batı Azərbaycan, Suriyə, Türkiyədə Qars, İğdir vs bunun açıq örnəkləridir. Dünən medyada yayılan xəbərlərə Görə Terör örgütü pkkni yandaşları Afərin və Eyn ələrəb şəhərinin yönətiminə əl qoymuşlar. Alınan bilgilərə Görə şəhərdə çox sayıda silahli militant bulunmaqda, bu olay eynən iran devrimində olmuşdur, iran sınırlarından bulunan kürdlər siaysi Güc boşluğunu qullanara Batı Azərbaycanda llərinə silah alaraq bir neçə Türk şəhərinə(Sulduz, Xana, Savucbulaq vs) saldırdılar, ancq iran dövləti soncu olaraq güclə bu olayi basdırmayı bacardı. Bu olayda yanlız Sudluz şəhərində 350 Türk ayiləsi kürdlərin silahli qrupları tərəfindən öldürüldü və bölgədə olan Türklər bu olan bədəlini ağır üdədi. Ancaq bu olay Suriyədə gəçəkləşmədədir, ər gec Suriyə Özgür ordusu PKKli Terröristlərin şəhələrin yönətiminə əl qoymasına qarşı addımlar atacaqdır və olayların başlanqıcı ola bilər. 
Indi isə Suriyə Türkləri … 
Suriyə Türklərinə gəldiğimiz zaman durum qorxuncdur, heç bir Suriyəli Türk örügütü yox, Ulusal bilincdən yoxsun və Asimilə olmuş, Gələcəyə ön baxış yox, Türl dili Unutulmuş və Türk dünyasila bağlılıqları qopmuş….
Indiyə qədər heç bir Göstəridə suriyə Ulusal Türk bayrağını daşımayıblar, ancaq bugün Türkiyənin yardımla suriyede savaşçıların ən önəmlisini təşkil etməkdədirlər. mənə Görə durumu iran sınırlarında bulunan Türklərə oxşur, iran devrimində Türklər öndə gedib və minlərcə şəhid verdilər ancaq sonucda farslar hakimiyyət sahib çıxdılar, eyni durum belə gedərsə Suriyədə qaçınılamz olacqdır.
Türkiyə illər boyu öz iç sorunlari nədənilə bölgədə Türklərin asimilə olamsina Göz Yumdu və açıq desək bölgə Türklərin Asimilə olub və öz dil və varlıqlarını yox olmasında böyük rol oynadı , ancaq bugün Türkiyədə böyük bir bölüm sevməsələr bilə irağin Quzeyində bir kürd dövləti yaranmışdır və ikincisi isə Suriyədə yaranacaqdır. Bunlardan sonra Suriyə durumu iranda təkrar olurasa üçüncü kürd dövləti isə iranda yarana bilər və sonra isə Türkiyədə … 
Indi, əyər bölgədə yeni kürd federə dövlətləri yaranacaqsa nədən yeni Türk dövlətlər yaranmasın? Nədən Türkiyə bu tarixsəl Sürəci Bölgə Türklərindən əsirgəsin? Nədən kürd dövlətinə Alternativ olaraq bir yeni Türk Dövləti yaranmasın?     
Əyər Türkiyə  Ortadoğu və bölgədə olan olayları doğru və dərın analiz edib və doğru davranmazsa öz başını yeni bəlalara soxmaq dışında Bölgə Türkləri haqqında böyük haqqsizliq edəcəkdir. Bölgədə əyər yeni dövlətlər yaranmasa gərək Türk kimliyinin yasalaşması və öz yönətim haqqını savunaq və qoruyaq, yoxsa Türk yurdu olan kərkük kimin başımız yeni bəlalarda olacaq.

Thursday, July 5, 2012

Kerkükden Urmiye Qoşuğu

Kerkükden Urmiye Qoşuğu
Türk Yurdu Kərkükdən Sayın Salah Behlul Camurcu Urmiye haqqında bir qoşuq demişdir, bu gözəl qoşuq sunulur
Alqışlamaz bir Tək, Əl
Urmu insani Gözəl
Gözəl Söhbət Qurağın
Oxuyağ Mahnı Ğəzəl.


Urmu, Təbriz, İsfahan
Eyni Damar, Eyni Qan
Şahid dir bu Cəhan
Türkmən Qan, Ağlar, Sızlar
Han Qurtaran Sültan?


Kərkük Qoşari: Salah Behlul Camurcu

Wednesday, July 4, 2012

Suriye Türklerinden Tarixsel bir Yanlış Addım

Suriyədə 16 ay bundan öncədən başlayan olaylar zaman içərisində bölgə və dünyada daha çox Yanqı bulub və bir bölgəsəl sorundan uluslararası sorun halinə gəlmişdir.
indiyədək Tuğralı(rəsmi) olaraq bəşar Əsəd və bəs Rejimi minlərcə insanin ölümünə nədən olmuşdur, bu 16 ay içində yüzlərcə Suriyəli Türkdə öldürülüb və şəhərləindən Qaçqın olmuşdur.
Bəşar əsər rejiminə Qarşı olanlar bilindiği kimin Qahirədə yenidən bir araya toplanmışlar, bu toplantıda Suriyəli Türk və kürd quruplarda bir araya gəlmişlər.
Qahirə toplantısında Türkman və kürd quruplardan, alıancaq qərarda Türkman və kürd millətləri sözlərinin yer alınması önərilmişdir, ancaq alınan qərarda "kürd milləti" Sözü qullanılmadığı üçün kürd quruplar toplantını tərk etmişlər və nə yazıq Türk quruplar Türkman milləti sözünün qullalımamasına izin sağlamış və bu toplantını tərk etməmişlər, bu bir tarixsəl yanlışlıqdır və Suriyəli Türkmanların hələ Ulusal bilinclərinin nə ölüçdə geridə olduğunun Göstərgəsidir. ancaq Suriyəli kürdlər Türklədən daha az olmalarına rağmən kürd milləti sözünün qullanılamsı və Tuğralılaşamsınə göz yummamışlar və bu bir tarixi başarıdır.
Türkiyə kəsinliklə bu olaya izin verməməldir, ikinci Kərkük sorunu yaranmasına Göz yummamalıyıq və Türkiyə bu haqda sorumludur. Əyər Suriyə Türklərı Suriyənin gələcəyində Yer almaq istəyirlər kəsinliklə Suriyə bir Türk kimliyinin Yasalaşması və tanıtılamsını Göz yummamalıdırlar, yoxsa iraq d aolduğu kimin suriyənin Gələcəyində layiq olduğu yerə alaamzlar. 
bu olay Türk yurdu kərkükdə bir başqa Tür gərçəkləşmişdir, eləcə iraq Türklərəının Ulusal bilinci az olduğu üçün indiyədək irağin siyasal yapısında öz haqqlarını əldə etməmişlər və səddam yanlısı kimin tanıtılıb rekmal olmuşlar. 
Bölgəmizdə Türk kimliyinin Yaşadığı bölgələrədə Yasalaşması və Qorunamsına kəsinliklə Göz yummamalıyıq, bu olay bölgə Türk Ulusu və ikinci Türkiyənin gələcək stratejisi baxımından da son dərəcə önəm sağlamaqdadır. Türkiyənin yaxın Gələcəkdə müttefiqləri kəkük Türklərı, Suriyə Türkləri və önəmlisi Güney Azərbaycan Türkləri olacaqdır. 

Türkiyə Dövlətləri ötəki 100 il içində Türkiyənin iç sorunlari nədənilə Bölgə Türklərinin Hakim Etnik və dövlətlər tərəfindən asimilə olmasına Göz yummuşalar, bu tarixsəl yanlışlığın bədəlini bugün bölgə Türkləri və Türkiydə çeşidli yollardan üdəməkdədir və üdəyəcəkdir, ancaq bu yanlışlıqların yaranamsına gələcəkdə izin verməməliyiq. 
Türkiyə dğvlətləri ötəki illərdə Bölgədəki Türklərin gələcəyinə Göz yumaraq bugün tutduğu siyasətdən sorunmludurlar və bu tarixsəl yanlışılığı Düzəltməlidir, yoxsa ginə bölgədə yaranacaq Dövlətlər sonucunda iç və dış başı bəlada olacaqdır.