Thursday, July 5, 2012

Kerkükden Urmiye Qoşuğu

Kerkükden Urmiye Qoşuğu
Türk Yurdu Kərkükdən Sayın Salah Behlul Camurcu Urmiye haqqında bir qoşuq demişdir, bu gözəl qoşuq sunulur
Alqışlamaz bir Tək, Əl
Urmu insani Gözəl
Gözəl Söhbət Qurağın
Oxuyağ Mahnı Ğəzəl.


Urmu, Təbriz, İsfahan
Eyni Damar, Eyni Qan
Şahid dir bu Cəhan
Türkmən Qan, Ağlar, Sızlar
Han Qurtaran Sültan?


Kərkük Qoşari: Salah Behlul Camurcu

No comments:

Post a Comment