Wednesday, July 4, 2012

Suriye Türklerinden Tarixsel bir Yanlış Addım

Suriyədə 16 ay bundan öncədən başlayan olaylar zaman içərisində bölgə və dünyada daha çox Yanqı bulub və bir bölgəsəl sorundan uluslararası sorun halinə gəlmişdir.
indiyədək Tuğralı(rəsmi) olaraq bəşar Əsəd və bəs Rejimi minlərcə insanin ölümünə nədən olmuşdur, bu 16 ay içində yüzlərcə Suriyəli Türkdə öldürülüb və şəhərləindən Qaçqın olmuşdur.
Bəşar əsər rejiminə Qarşı olanlar bilindiği kimin Qahirədə yenidən bir araya toplanmışlar, bu toplantıda Suriyəli Türk və kürd quruplarda bir araya gəlmişlər.
Qahirə toplantısında Türkman və kürd quruplardan, alıancaq qərarda Türkman və kürd millətləri sözlərinin yer alınması önərilmişdir, ancaq alınan qərarda "kürd milləti" Sözü qullanılmadığı üçün kürd quruplar toplantını tərk etmişlər və nə yazıq Türk quruplar Türkman milləti sözünün qullalımamasına izin sağlamış və bu toplantını tərk etməmişlər, bu bir tarixsəl yanlışlıqdır və Suriyəli Türkmanların hələ Ulusal bilinclərinin nə ölüçdə geridə olduğunun Göstərgəsidir. ancaq Suriyəli kürdlər Türklədən daha az olmalarına rağmən kürd milləti sözünün qullanılamsı və Tuğralılaşamsınə göz yummamışlar və bu bir tarixi başarıdır.
Türkiyə kəsinliklə bu olaya izin verməməldir, ikinci Kərkük sorunu yaranmasına Göz yummamalıyıq və Türkiyə bu haqda sorumludur. Əyər Suriyə Türklərı Suriyənin gələcəyində Yer almaq istəyirlər kəsinliklə Suriyə bir Türk kimliyinin Yasalaşması və tanıtılamsını Göz yummamalıdırlar, yoxsa iraq d aolduğu kimin suriyənin Gələcəyində layiq olduğu yerə alaamzlar. 
bu olay Türk yurdu kərkükdə bir başqa Tür gərçəkləşmişdir, eləcə iraq Türklərəının Ulusal bilinci az olduğu üçün indiyədək irağin siyasal yapısında öz haqqlarını əldə etməmişlər və səddam yanlısı kimin tanıtılıb rekmal olmuşlar. 
Bölgəmizdə Türk kimliyinin Yaşadığı bölgələrədə Yasalaşması və Qorunamsına kəsinliklə Göz yummamalıyıq, bu olay bölgə Türk Ulusu və ikinci Türkiyənin gələcək stratejisi baxımından da son dərəcə önəm sağlamaqdadır. Türkiyənin yaxın Gələcəkdə müttefiqləri kəkük Türklərı, Suriyə Türkləri və önəmlisi Güney Azərbaycan Türkləri olacaqdır. 

Türkiyə Dövlətləri ötəki 100 il içində Türkiyənin iç sorunlari nədənilə Bölgə Türklərinin Hakim Etnik və dövlətlər tərəfindən asimilə olmasına Göz yummuşalar, bu tarixsəl yanlışlığın bədəlini bugün bölgə Türkləri və Türkiydə çeşidli yollardan üdəməkdədir və üdəyəcəkdir, ancaq bu yanlışlıqların yaranamsına gələcəkdə izin verməməliyiq. 
Türkiyə dğvlətləri ötəki illərdə Bölgədəki Türklərin gələcəyinə Göz yumaraq bugün tutduğu siyasətdən sorunmludurlar və bu tarixsəl yanlışılığı Düzəltməlidir, yoxsa ginə bölgədə yaranacaq Dövlətlər sonucunda iç və dış başı bəlada olacaqdır.

No comments:

Post a Comment