Tuesday, November 23, 2010

Urmiye Gölünün suyunun Geri Çəkilməsi Durumu daha Gərginləşibdir

Doğu Azərbaycanin Əkinçilik yönəticisi dedi ki : indi ki Durmuda Urmu gölünün suyu daha çoc Geri çəkilibdir.
Urmu Gölü qonusunda gərçəkləşən bir Toplantida Məhəmmədiyan Doğu Azərbaycan Əkinçi yönəticisi söylədi ki Doğu Azərbaycan çevrəsində Urmu gölünün suyunun geri çəkilməsi daha çox çevrə fəlakətinə səsəb olacaqdir. Məhəmmədiyanin dediyinə görə Doğu Azərbaycan əkinçi örgütü bir neçə layiəilə Urmu gölünün fəlakətinin qabağını almağa çalışır. Onun verdiyi bilgilərə görə Duzluğa öyrənən bitkilər, bitkilərin əkilməsində dəyişiklər ki Urmu gölünün Duzun çox olmasina öyrənələr, o bölgədə əkinçiliğin az olmasi, içməli suydan az qullanmaq, əkinçilər yerlərını Yeni planlarla suvarmaq, Ulusu bu qonula ilgili bilgiləndirmək, Ulus nan Dövlətin iş birliyi, və ... yollar və yöntəmlərdən qullanmaqla bəlkə səbəb ola Urmu Gölünün qurmua çevrə fəlakəti az ola və bölgədə durum daha gərginləşməyə.
Doğu Azərbaycan Əkinçi Örgütütn yönəticisi olan Məhəmmədiyan dövlətin verdiği söz ki 3.1 milyard su Urmu gölünə yönləndiriləcəkdir qonula ilgili olan örgütlər bu sözü ciddi alıb və ağıllı davrnamları gərəkir. Urmu Gölü bir Çevrə Fəlakəti olaraq bu fəlakətini ardını almaq üçün çoxlu para xərc etməmiş mümkün dəyildir və çalış.mamız gərkir ki Urmu gölü daha bundan artıq Qurumaq təhlükəsilə qarşı- qarşıya olmasin.?
Urmu Gölü ir adlı ölkənin ikinci Gölü  və Güney Azərbaycanin birinci Gölü olaraq ən ciddi Quruma və Çevrə fəlakətilə qarşı – qarşıyadir. Urmu gölü Ulusal parki 102 Adya sahibdir ki bu adlarin üç dənəsində Qoçlar, çeşitli Ceyranlar və başqa Doğal və taysiz heyvanlar yaşamaqdadirlar.
Urmu gölü ulusal parki 537 Tənəf(hektar) olaraq iki bölümdən təşkil olur. 1- Sulu Bölüm 2- Torpaq və Quru bölümü.
1354 ci ildə Urmiye Gölü çevrəsi ir da Ulusal park olub və ir çevrə Örgütünün Qorumasi Bölgələrdən biri olaraq seçildi.
Keçmiş 3-4 il bundan öncədən Urmiye gölü Qurumaq təhlükəsilə qarşı – qarşıya oldu. 1389 ci ildə ən böyük Qurumaq normlarini aşaraq daha durumu gərginləşdi. Elə ki 1389 ci ildə 5 min tənəf(hektar) olan Urmu Gölü çevrəsə 2 min 700 Metrə kiçilib və 3000 metr Urmu gölünün çevrəsi qurudu.
Qaynaq: http://urmiyenews.blogspot.com/2010/11/blog-post_7728.html
Farscadan Çevirən: Umud Urmulu      

No comments:

Post a Comment