Tuesday, November 23, 2010

1.700 milyard litir Su Urmu Gölünə tökülən Barajlara yığışılıbdır


Urmu Gölü təhlükədədir. Həm özü və həm Urmu Gölünün Çevrəsi, Adalaridna yaşayan Canlı və çeşitli Heyvanlar, bitkilər, Urmu gölü çevrəsində buunan yerlı Ulus, əkinçilik və hər şəy ki Urmu Gölü və Çevrəsilə bağlıdır Təhlükədədir. Bu Sözləri hamı deyir, bu dəfə Hüseyn AbbasNejad Batı Azərbaycan Örgütnün Yönəticisi bu sözü deyərkən söylədi ki Sözdən heç bir fayda olamaz iş görmək lazim.
Hüseyn Əbabsnejad söylədiyi danışmada belə dedi ki: yerlı insanların rolu Urmu Gölünün Qurumasinin qarşısını almaqda son dərəcə önəmlidir və keçmişdəki qonularda biz bunu görmüşük. Onun dediyinə görə 3000 tənəf(hektar) Urmu Gölünün Çevrəsindən Duzluğa çevirilməsi böyük çəvrə fəlakətinə və yerlı insanlara səbəb olub və olacaqdır.
O söylədi ki Xəzər Dənizində su Urmu Gölünə gətirmək plani madi səbəblərə Görə olan bir plan dəyildir ancaq Araz Çayına Tökülən sulardan faydalanaraq bu işi görmək olur. Abbasnejad 29 Baraj(səd) qonusu ki Urmu Gölünə Tökülən sular önündə vurulubdur iddia etdi ki : Urmu Gölünə tökülən sularin önünə almağa çalışmışıq ki bu sular bölgəyə maddi zərərlər vurmaya? Ancaq indiyə dək bu sulardan 30% eləyə bilmişik ki bir araya toplayaq və ardı sel kimin durumlarla maddi zərələrə səbə olurlar.
Abbasnejad söylədi ki: 1.700 milyar litir su Urmu gölünün önündə olan barajlarda yığılıbdır yeni barajlardan qullanaraq yeni 4 milyar su da bu sulara arıtırılıcaqdır. Ancaq bunu söyləməliyəm ki əyər bu sular düz qullanilmasa Urmu Gölünə zərə vuracaqdir?
Abbasnejad deyib ki birinci önəmimiz Urmu gölünə 3.1 milyar su təmin etmək amacıdır? . çalışırıq yeni su qaynaqlıari tapmaqla Urmu gölünün fəlakətinin önünü alaq.
Ababsnejas bu soru ki əyər Urmu gölü Quruyursa nə çevrə fəlakəti bölgədə olacaqdir söylədi ki: əyər Urmu Gölü quruyursa bölgədə ekonomi anlamı olmayacaqdır və əkinçilik çoxlu zərərlər görəcəkdir. Blgədə çoxlu sayda Fırtına ki minlər ton Duzu havaya aparıb və Ulusunu başına yağdırmaya səbəb olacaqdir. ekonomi və çevrə sorunalri və Siyasal sorunlar bir- birilə ilgidə olaraq Urmu gölünün Qurumasi nədənilə Bölgədə durum daha da gərginləşəcəkdir.
Farscadan Azərbaycan Türkcəsicə latincəyə çevirən: Umud Urmulu

No comments:

Post a Comment