Saturday, June 18, 2011

Urmiye Gölünün tək Yaşam Yolu

Bir biliyurdu öyrətməni: iran dövlətinin Urumiye Gölünün qurumsinin Qarşı alamsı qonusunda önə gətirdiği planların hamsı Urmiye Gölün qurumaq sürəcinin önünü kəsmək üçün etgisi yoxdur. Iran dövləti buludlari toxumlamaq (), Xəzər Dənizindən Urmiye Gölünə su gətirmək, Araz Gölündən Urumiye Gölünə su gətirmək, Suvarmaq sistemlərini dəyişdirmək kimin planlar ortaya qoyubdur.
İsmayıl Kəhrom çevrə Uzmani iran medyasila danişiqda: Urmiye Gölünün tək yaşam yolu budur ki Urumiye Gölünün çevrəsində olan 35 çaydan Urmiye Gölünün 20% suyunu təmin edib və o çaylardan alıb və gətirməkdir. O deyir bevaxt  olamdan bu iş olmalıdır, indi ki durumda səddlərin arxasinda olan su hələ çoxdur, indiki durumda Urmiye Gölünə su gətirmək imkani var.
Urmiye Gölünün zərfiyyəti 31 milyar metr küpdir. Ancaq iranin dövlət örgüt olan çevre ve doğa baxani bilmirəm nədən Urmiye Gölünün zərfiyyətini 3/1 milyar metr küp sayaraq Urumiye Gölünün qurumağının qarşısını almaq üçün bilimsel və məntizdən uzaq olan yollarla çözməyə çaba göstərir və Umudludur?
Kəhrom iran dövlətini çevre başxanini bu qonuda bilgisiz olaraq dedi : Urmiye Gölü ən yaxşı durumda 13 metr dərinliği var ancaq indiki durumda ən dərin yerdə 2/5 metr dərinliği var.
Kəhrom iran dövlətinin Buludlar toxumlamaq qonusudna dedi: Urmiye Gölünün Qurumağinin qarşısını almaq üçün belə bir ölçüdə bizim ölkədə buludlari toxumalamq imkani yoxdur və yanlız laboratoriyalarda bu iş ola bilər.
Urmiye Gölünün suyunun önünü səddlərlə kəsmədən öncə hər il 5/5 milyar metr küp Urmiye Gölünün çevresində olan çayalrdan Urumiye Gölünə su tökülürdü və yağış olaraq da 1/5 milyar metr küp su tökülürdü, toplam oalra qhər ildə 7 mlyar metr küp Urmu Gölünə su tökülürdü.
Latin Türkcəyə çevirən: Urmulu Umud   

No comments:

Post a Comment