Friday, April 29, 2011

Urmiye Gölü Su Hövzəsinin Dağları

Urmiye Gölü Su Hövzəsinin Dağları
Səhənd Dağı, Urmiye Gölünün Doğusunda Yer Alır.(1707m)
Savalan Dağı, Urmiye Gölünün Quzey Doğusudna Yer Alır.(4814)(3800)
Bozquş Dağları, Urmiye Gölünün Su Hövzəsinin Doğusunda Yer alır(3302 m)
Mişov Dağları, Urmiye Gölünün Quzeyində Yer alır (3155 M)
Zaqros Dağları, Urmiye gölünün Quzey Batısında Yer alır (2500m-3000 metrə qədər)
Mor Dağları, Türkiyə Sınırı (3807m)

No comments:

Post a Comment