Thursday, April 21, 2011

Urmiye Gölünün Durumu April ayında dahaca gərginləşdibdir

Elə ki Nasadan aldığım Görünütüdə görürsünüz April ayıdna Urmiye Gölünün Durumu ötən aydan dahaca gərginləşibdir, ancaq hələ iran dövlətı heç bir iş görmür? Ancaq insana elə gəlir ki bəlkə Urmiye Gölü bilərək Güney Azərbaycan bölgəsində olduğu üçün cəzalanir. Nədən Türkiyənin Van Gölü Qurumur ancaq Güney Azərbaycanin Urmiye Gölü Quruamq zorundadir? Iqlim dəyişikliyi nədən Van Gölünü etgisi yox ancaq Bizim Urmiye Gölümüzdə bu qədər ağır etgisi var? Və çoxlu nədənlər ki heç birinə yanıt tapa bilmirik.
Elə ki Görüntüdə də görünrü Urmiye Gölünün Güney Bölgələrı tam Gurumaqla qarşı qarşıyadır. Urmiye Gölü ərazi olaraq 3 də 1 ərazisini itiribdir.
Çevrə və Doğa Uzmanalrı Urmiye Gölünün Quruamq nədənini çeşidli özəl düşünclərılə yorumlayirlar, ancaq hələ Urmiye Gölü quruyaraq bir bilismel iş görülməyibdir ki nədən Göl Quruamq sürəcindədir?
Çevrə Uzmanları Əkinçiliyin 2 qat artması, saysız barajlar (səd- 80 dənə Baraj yanlız Batı Azərbaycan və Doğu Azərbaycanda yaradılıbdır və bir neçə il içində 200 dənə olacaqdir), Yanlış Hüvzə Yönətimi,Quruluq, yanlış Suvarmaq, iqlim dəyişikliyi, Urmiye – Təbriz Körpüsü və ...Urmiye Gölünün Qurumasına nədən olmalarını deyirlər.
Görüntü üçün qayanq: http://tinyurl.com/6y38l29

No comments:

Post a Comment