Friday, April 22, 2011

Urmiye Gölünün Quruyan Alanı

2120 KM2 təsbit olubdur. Urmiye Gölünün Yüzölçümü (Məsahəti) 5500 hesab etsək belə demək olur ki Urmiye Gölünün 100 də 50% bu gün qurumuş durumdadir. bu durum Urmiye Gölünün nə Ölçüdə bir böyük çevre Fəlakəti olmağını Qanıtıdır. 
Görüntü üçün Qaynaq Ahadinejad Reveshty, M, Maryuyama,Y

No comments:

Post a Comment