Sunday, May 22, 2011

Urmiye Gölünün Hidroqrafiq Özəllikləri

21 Daimi Axar Çay və 39 Mövsümi Çay
Əsas Axar Sular:
Acı Çay
Almalı Çay
Qələ Çay
Sofu Çay
Cığatı (Zərinə Rud)
Tatau Çay (Simine Rud)
Godar Çay
Savocbulaq Çay (Mahabad)
Baranduz Çay
Şəhər Çay
Nazlı Çay
Ruzən Çay
Zola Çay
sırada yazdığımız Qaynaqlar Urmiye Gölünün Təməl Bəslənmə Qaynağının (80-90%) axan sular oluşdurmaqdadır

No comments:

Post a Comment