Monday, May 30, 2011

Urmiye Gölünün Yüksəkliki daha da azalibdir

United States Department of Agriculture Saytının Urmiye Gölüilə ilgili yaydığı yeni Analizlər ki bu ilin Köç(May) ayı üçündür, bunu göstərir ki Urmiye gölünün Suyunun yüssəkliyi ötən il həmənaya Görə 105cm azalibdir. Bu ölçülər peylər araclığıla əldə edilibdir. Urmiye Gölünün Suyunun yükləsliş fərqi bir 9 illik sürəcdə (TOPEX/POSEIDON 9  year mean level) 5,22 ölçüsündə olubdur. Bu ilin Köç ayının başlanqıcında isı 6,17 ölçüsündə azalibdir.
Urumiye Gölünün Suyunun yüksəliş fərqi bu ilin Köç (may) ayına birinci Gününə görə yarım metr və Qıraçan (april)ayına görə 80 cm suyun yüksəlişi azalibdir. Bu yüksəliş dəyişiklər Urmiye Gölünün suyunun mevsim dəyişikliyi sürəci içərisində ola bilər.
Bu il və ötən il həmə ayın Peykdən alınan görüntüklərı analiz etməklə (22 Köç 2010,24 Köç 2011)  Urmiye Gölünün Suyunun Uzay (alan) fərqi görüntüdə göründüğü kimindir. Görüntüdə Qırmızı rəngdə olan bölümlər ötən il Mavi rəngdəymiş anacq bu ilin görtüntüsündə Mavi rəng yoxdur.
Urumiye Gölünün Bu il və ötən ilin görüntülərınl bir araya artırarsak bunu demək olur ki Urmiye Gölü ötən ilin köç ayından bu ilin köç ayına dək Su Uzayını (alan) 10% itiribdir.
United States Department of Agriculture analizini aşağıda olan bağlantıdan görmək olur.
http://tinyurl.com/2amgdtr

No comments:

Post a Comment