Tuesday, May 31, 2011

Repubblica.it Dərgisi: Urumiye Gölü Ölməkdədir

Repubblica.it İtalyanın ən önəmli dərgilərindən biri Urmiye Gölü qonusunda bir rapor yayıb və italyanca yazıda Urmiye gölünün Quruamsından danişibdir. Repubblica dərgisi Urmiye gölünü Dünyanin Üçüncü Duzlu Gölü Adlandıraraq Urmiye Gölünün Quruamsini böyük bir çevre fəlakəti adlandırıbdır.
Repubblica.it Dərgisi Urmiye Gölündəbn çeşidli Görüntülər yayraq bunu xatirladib ki Urumiye Gölü qurumaqdadir. Dəegi xatirladib ki Urmiye Gölü 1976 ci ildə Unesco tərəfindən Dünya üçün ən önmli Çevre və Doğa qaynaqlari sırasında tanınaraq bu gün bir Duz Səhrasina çevilib və çevrilməkdədir.
Dərgi çoxlu Barajlar (aədd)lərın tikilməsi və yanlış çevrə yönətimi olaraq Urmiye Gölünün ən önəmli Qurumaq nədənlərində nsayıbdır.
Dərgidə yazılır ki Urmiye Gölü 60% suyun əldən veribdir. Və Urmiye Gölü Aral Gölü Alızyazısı sürəcindədir.

No comments:

Post a Comment