Tuesday, May 24, 2011

Urmiye Gölünün Suyu Daşacaqdır

Elə ki mən bilirəm bu 20 Gün içində 4 kişi deyiblər ki Urmiye Gölünün Suyu çoxalıbdır.
Batı Azərbaycan Çevrə Örgütünün Baxanı: Urmiye Gölünün Suyu 4 cm çoxalıbdır.
Doğu Azərbaycanın Su yönəticisinin başxanı: Urumiye Gölünün Suyu  0/5 metr çoxalıbdır.
Iran Çevrə Örgütünün Başxanı: Urmiye Gölünün Suyu 40 cm çox alıbdır.
Artemia Urmiana Mərkəzinin Başxanı: Urmiye Gölünün suyu 70 cm çox alıbdır.
Doğrusu  xəbər saytlarında yayılan xəbərlər və məqalələr o qədər sevimlidir ki insan bunu düşüünr ki olmaya yaxın zaman Urmiye Gölünün Suyu o qədər çox ola ki Urmiye Şəhərini Su ala və şəhər Su altıdna qala :D ancaq bu olaya baxmaq və hazirliq üçün bir az Gözlüyümüzü dəyişib və bilimsel olaraq qonuya yaxlaşmalıyıq.
Neçə vaxt bundan öncə mən bir yazıda yazdım ki bu aylar içində Urmiye Gölünün Suyu həmişə bir normal sürəc olaraq yüksəlir ancaq həmən sürəc içərisində ötən ilə görə Urmiye Gölünün Suyu daha da azalıbdır və uzun sürəcdə bu suyu əldən vermə daha çox Gözə çarpır. Birinci Görüntü Urmiye Gölünün Su durumu 10 Maydədir(2011) və ikinci Görünütü bir il öncəsi 14 Maydədir(2010). Elə ki Görüntülərdədə yaxşıca Görünür Urmiye Gölünün Suyu daha da azalıbdır. Bu iki Görüntünü Netlogo Programina(Model Yaratma Programi)artırdım ki iki Görüntüdə olan fərqlılığı daha yaxşı görəm. Programda yerləşdırdığım kodu yazının sonunda yazacam. Sonuc aşağıda olan Görüntü oldu. Ağ bölgələr ötən il su bölgələrı hesab olunurdu ancaq bu il suyus bölgə. Iki Görüntünün fərqi 4800 Patch dir. Elə ki görünür bir balaca hesabla bu sonucu almaq olur ki Urmiye Gölünün Alanı ötən ildən bu ilə 250 KM azalıbdır. əyər Urmiye Gölünnün Alanının 5000 KM alarsaq yanı 5% ötən ilə görə azalıbdır.
Ancaq bunu deməliyəm ki iran və dövlət medyasında yayılan sözlər ki Urmiye Gölünün Suyu daşır, tökülür, çox alıb vs sanıram bir içi boş və bölgə Ulusunu aldatmaq üçün qullanılan bir tavırdır. Urmiye Gölü hər Gün olaraq Ölümə yaxınlaşır, hər şey Görüldüğü kimin dəyildir.

Programda işlədilər kode:
patches-own
[
 A10
 A11
]
to Setup
   import-pcolors "A10.jpg"
  ask patches with [pcolor < 100 or pcolor > 105] [set pcolor white]
   ask patches with [pcolor != 9.9] [set A10 1]
   import-pcolors "A11.jpg"
  ask patches with [pcolor < 100 or pcolor > 105] [set pcolor white]
  ask patches with [pcolor != 9.9] [set A11 1]
   ask patches [set pcolor (A11 - A10)]

No comments:

Post a Comment