Sunday, December 19, 2010

Güney Azərbaycanin Urmu (Urmiye) Şəhərinin Əski Bazarı


Binanın Ölçüsü(Boy və Əni) 100*300 metr
Urmu Şəhərinin Bazarı indi alış-veriş üçün istifadə olur. Urmu bazarinin hər bir Bölümü özünə Özəl bir Tərz, Şəkil ki o Dövrdə yaradilibdir oyur. Elə ki yaxından və bazarin Görütülərində də Görünür bu binani yaradıcılarının Zövqünü göstərir ki nə Uzluq bu binanin yaradilmasina işlədiblər. Ancaq Qövslar, Günbəzlərdə olan fərqlərə baxmayaraq bazarin Tam binasinda bir sadəlik Gözə Görsənir. Urmu Bazarinda işlənilən materiyallarin biri Kərpicdir. Urmu Bazarinin ən əski Bölümü Səfəvilər Dövründən və özəlliklə o Hamamlar binasi Zəndiyə və Qacar dövrlərindən qalıbrlar. Urmu Bazarinda müxtəlif Dükanlar var ki bu dükanlarin çoxlari bazarin Əski insanlaridilar ki ele bu bazarda Böyüyüblər. 
bazar Müxtəlif Bölümlərə bölünüb: Qızılçılar Bölümü, Biçaq satanlar, Xalça, gəbə və Fərş Satanlar bölümü və .... Urmu bazari yayda çox Sərin olur bu işin də səbəbi Binanin tikilməsinə görədir ki yayda səbəb olur hər nə qədər adam da olsa hava sərin ola. Bəzən ki yolum Urmu bazarina Tərəf olur gedib bir baş çəkəndə o vaxt ki istəyirsəm bazarin qapısınadan içəriyə girəsən bir yaxşı Qoxu adami bazarin içərisinə çağırır, bazarda çoxlu Ədviyə və Ətir satanlar var ki onlarin qoxsu çox yaxşı olur. keçmiş illərdə neçə dəfə Urmu bazarinin bəzi yerləri düzəltlib.   
Uzluq = incəsənət
Yazıçı: Urmulu Umud

No comments:

Post a Comment