Friday, July 8, 2011

"Traxtur Günü" : İldə Bir Gün Traxtur Günü olsun Təklifi

Arif Keskin - Dəyərli dostlar,
Traxturun tərəfdarları onun adını milli hərəkatın yaddışında əbədiləşdirmək isteyirlər. Tarixi-milli yaddaşımızda  Traxturun əbədiyləşməsini milli vəzifə, əxlaqi borc və insani vəfa kimi görürlər. İçəridəki dostlar bu təkliflə əslində, traxturu bir sosial ritüəl(mərasim) olaraq gündəlik hayatımızda  yaşamamızı hədəfleyirlər. Traxturun ritüəlləşməsi  istiqamətində,  ildə bir günü traxtur günü` olaraq müəyyənləşdirilməsini önərirlər. İçəridəki dostlar tərəfindən gələn bu təklifi doğru, məntiqli və gərçəkləşdiyində  milli hərəkatımıza çeşitli fayda verəcəyi fikrindəyəm. Bu doğrultuda, doğru günün seçilməsi və milli hərəkatımızda umumi təfahümün olması əhəmmiyət daşıyır. İçəridəki dostlar bu təklifin mübahisəyə açılmasını isteyirlər.

No comments:

Post a Comment